Fungsi dan Tugas Pokok

FUNGSI

•  Pelayanan Medis
•  Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
•  Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis
•  Pelayanan Rujukan

TUGAS POKOK

•  Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat
•  Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit
•  Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati Semarang sebagai rujukan utama